Tıbbi Birimler

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Cerrahi branşların ameliyatlarından sonraki ilk dönemde hastalarımızın takip edildiği Yoğun Bakım Ünitemizde 9 tam donanımlı hasta yatağı ile hizmet verilmekte olup hastalarımız hemodinami açısından sürekli olarak monitorize edilerek izlenmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi