Tıbbi Birimler

KARDİYOLOJİ

KardiyolojiDünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu nedenle, Kardiyoloji bölümümüze başvuran hastalarımızın tanı ve tedavi işlemleri büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Kardiyoloji polikliniğimize başvuran hastalarımıza uygulanan muayene sonrasında; Ekokardiyografi, Treadmill (Eforlu EKG), Elektrokardiyografi (EKG), kan tahlilleri gibi teşhise yönelik incelemelerin yapılması neticesinde şu hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır;
  • Kalp Krizi (akut miyokard infarktüsü)
  • Koroner arter hastalığı
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp ritm ve ileti bozuklukları
  • Kalp kapağı hastalıkları
  • Periferik damar hastalıkları
  • Aort damarı hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Kolesterol yüksekliği