The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Tıbbi Birimler

KARDİYOLOJİ

KardiyolojiDünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu nedenle, Kardiyoloji bölümümüze başvuran hastalarımızın tanı ve tedavi işlemleri büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Kardiyoloji polikliniğimize başvuran hastalarımıza uygulanan muayene sonrasında; Ekokardiyografi, Treadmill (Eforlu EKG), Elektrokardiyografi (EKG), kan tahlilleri gibi teşhise yönelik incelemelerin yapılması neticesinde şu hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır;
 • Kalp Krizi (akut miyokard infarktüsü)
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritm ve ileti bozuklukları
 • Kalp kapağı hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Aort damarı hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Kolesterol yüksekliği

İnvaziv (girişimsel) kardiyoloji

Hastanemizde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern teknoloji ürünü cihazlar kullanılmaktadır. Koroner Anjiografi, kalp-damar hastalarına son yıllarda giderek artan sıklıkta uygulanmaya başlanmış olan bir tanı yöntemidir. Bu yöntem ile kalp kasını besleyen damarlarda (koroner damarlar) kan akımını engelleyen bir darlık ya da tıkanıklık olup olmadığı araştırılmaktadır.

Hemodinami laboratuvarımızda gerçekleştirilen invaziv işlemler;
 • Koldan (radial) Anjio ve Stent Uygulaması
 • Kardiyak Kateterizasyon ve Koroner Anjiografi
 • Koroner Anjioplasti ve Stent Uygulaması
 • Pace-maker Uygulaması
 • Mitral valvuloplasti (Mitral darlığa balon uygulaması)