Tıbbi Birimler

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisinin kapsamını; akciğerler, akciğer zarı, nefes borusu (trakea) ve yemek borusu (özofagus) hastalıklar ve göğüs orta bölümünde kalbi çevreleyen yapıların hastalıkları, karın ve göğüs boşluklarını ayıran diyafragma kasının hastalıkları, doğuştan ve kazanılmış göğüs duvarı anomalileri gibi hastalıklar oluşturur. Bu gibi hastalıkları cerrahi yöntemle tedavi eder.

Bu yöntemler aşağıdaki gibidir.

  • Akciğer kanseri teşhis, evreleme ve tedavisi,
  • Göğüs kafesi travmaları, göğüs kafesi şekil bozuklukları, açık veya kapalı Nuss ve Abramsan yöntemi ile düzeltme ameliyatları, yaralanmaların ameliyatları gerçekleştirilmektedir,
  • Soluk borusu tümörlerinin cerrahisi ve stent uygulamaları. Akciğer hidatik kistler, akciğer zarı iltihapları, Plörit, Ampiyem ve akciğer zarı tümörlerinin tedavisi,
  • Akciğer doğumsal yapı bozuklukları,
  • Bronşektazi, Tüberküloz, Aspergillosis,
  • Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi: Işıklı boru yardımı ile akciğerin drene edilerek, lenf bezlerinden teşhis ve evreleme amaçlı parça alma işlemi uygulanır.