Tıbbi Birimler

ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON

Özel Çankaya Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü hastanemizin ameliyathanesinde, yoğun bakımlarda ve acil polikliniğinde her yaş ve hastalık grubuna ameliyat öncesinde (preoperatif), ameliyat sırasında (peroperatif) ve ameliyat sonrasında (postoperatif) hizmet vermektedir.

Özel Çankaya Hastanesi anesteziyoloji ve reanimasyon bölümü bilim ve teknolojinin ulaştığı son aşamaları yansıtan teknolojik alt yapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek konularında deneyimli ve uzman doktorlardan oluşmaktadır. Teknolojideki gelişmeler ve yeni tıbbi yöntemler anesteziyi hastalar ve cerrahlar açısından "konforlu" bir hale getirmiştir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon