Tıbbi Birimler

NÖROLOJİ

Nöroloji Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nörolojik hastalıkların sebep olduğu ölüm sayı itibariyle ilk sıralarda yer almaktadır. Nöroloji beyin, omurilik, periferik sinir sistemi ve kasların hastalıklarının inceleyen tanı ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını geliştiren dahili tıp bilimi dalıdır. Sinir sistemimiz kendisine özgür hastalıkları olmakla beraber diğer tip bilim dallarının incelediği hastalıklardan etkilenmekte ve bu hastalıkların gelişiminde rol almaktadır. Nörolojinin gelişimi son 50 yılda bilim ve teknolojinin, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve diğer gelişmiş instrumental ve laboratuvar yöntemlerinin yaratılması ile hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Kliniğimizin yeni açılan Nöroloji Bölümünde:
  • Baş - yüz ağrı sendromları, migren,
  • Nöropati, nöropatik ağrı ve diğer periferik sinir sistem hastalıkları,
  • Bilinç kaybı atakları (bayılma), epilepsi (sara),
  • Beyin damar hastalıkları,
  • Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromları,
  • Parkinson ve diğer hareket bozuklukları,
  • Multipl skleroz ve miyelin kaybına neden olan diğer hastalıklar,
  • Dahili hastalıklara sekonder gelişen sinir sistemi hastalıkları
incelenmektedir. Aynı zamanda risk taşıyan hastalıklarda hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibi de bu bölüm tarafından yapılmaktadır.