Tıbbi Birimler

GENEL CERRAHİ

Genel CerrahiHastanemizde, Genel Cerrahi ile ilgili poliklinik, yataklı servis, ameliyat ve acil cerrahi hizmetleri deneyimli kadrosu ile günümüzün teknik ve bilimsel gelişmelerine uygun bir şekilde sunulmaktadır. Hastanemizin ileri görünlüleme teknikleri ve gelişmiş laboratuvar desteği ile detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır. Tıbbi tedavinin yanı sıra gereken vakalara cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Ameliyatlar lokal, bölgesel ya da genel anestezi altında, açık veya kapalı yani laparaskopik cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.

Koruyucu hekimlikle ilgili bilgilendirme yapılmakta, ayrıca sık rastlanan ve insan hayatı için tehdit oluşturan hastalıklar açısında tarama kontrolleri yanısıra düzenli takipleri yapılmaktadır. Son 10 yıl içinde tıbbi uygulamalar ve ilaç sektöründeki çalışmalar sonucunda kanser hastalarının ömrünün ortalama 3 yıl uzadığı düşünüldüğünde düzenli takiplerin ve erken teşhisin ehemmiyeti daha iyi anlaşılır.

Kadın sağlığı açısından önemi büyük olan meme hastalıklarının teşhisi için muayenenin yanında Ultrasonografi, Renkli Doppler, Mammografi ve gerekirse Meme MR incelemesi yapılmaktadır. Hastalarımız, tecrübeli hekimimiz Rad. Dr. Melda Çelik tarafından Doppler destekli olarak ultrasonografi ile değerlendirilmektedir. Digital Mammografi ile çekimler daha kolay ve ağrısız yapılmakta, daha detaylı değerlendirme mümkün olmaktadır.

Giderek artan sindirim sistemi tümörlerinin erken teşhisi, hasta ve doktor açısından yüz güldürücü sonuç alınması için oldukça önemlidir. Mide ve kolon kanserlerinin teşhisine yönelik rutin testler ve görüntüleme yöntemlerine ilaveten hastanemizde Video-Endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Endoskopik incelemeler hastanın durumuna ve tercihe göre lokal anestezi ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Yapılan incelemeler görüntülü olarak kayıt altına alınmakta olup tesbit edilen lezyonlara yönelik aynı seansta biyopsi alınabilmekte, polipler çıkarılabilmekte kanama odağına yönelik işlemler yapılabilmektedir. Mide ve kolon başta olmak üzere sindirim sistemi tümörlerinin ameliyatları hastanemizin deneyimli cerrahi ve ameliyathane ekibi tarafından yapılmaktadır.

Video-Endoskopi ünitesinde ağızdan beslenemeyen hastalara beslenme kateteri (PEG) takılmaktadır. Ayrıca obezite tedavisinde önemli yöntemlerden biri olan mide balonu (GASTRİK BALON) endoskopi ünitesinde yerleştirilmektedir.

Obeziteye yönelik uygulamalar ve ameliyatlar hastanemizde gerçekleştirilmekte, ameliyat öncesi değerlendirmeler ve ameliyat sonrası takipler diyetisyenimiz tarafından yapılmaktadır. Obezite tedavisinde önce hastanın durumu değerlendirilmektedir. Vücut kitle indeksi, hastanın yaşı, cinsiyeti, mental ve psikolojik statüsü, hormonel durumu ve en önemlisi beklentileri dikkate alınarak en uygun yöntemin ne olacağına karar verilmektedir. Gerekli durumlarda laparaskopik obezite ameliyatları uygulanmakta, ameliyat sonu yoğun bakım, normal servis hizmetleri verilmektedir.