The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Üroloji

NOKTURİ

Nokturi

Nokturi Nedir

Nokturi, idrar yapma ihtiyacı ile gece bir veya daha fazla uyanmayı ifade etmektedir. Uykunun bölünmesi ve daha sonra yeniden uykuya geçmedeki zorluk nedeniyle kişinin günlük performansını ve yaşam kalitesini bozması açısından önemlidir.

Yaşla görülme sıklığı artmaktadır. 50 yaş üzerinde daha çok erkeklerde olmak üzere kadınlarda da görülmektedir.

Nokturi Nedenleri

  1. Tip 1 ve 2 Diyabetes Mellitus
  2. BPH (İyi huylu prostat büyümesi) ve prostat kanseri
  3. Aşırı aktif mesane
  4. Konjestif kalp yetmezliği ve ödeme yol açan hastalıklar
  5. Uyku apnesi ve horlama
  6. ADH hormonunun azalması

Nokturi Tanısı Nasıl Konur

Bunun için en az 3 günlük alınan sıvı miktarı ile çıkartılan idrar miktarı ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Bunun yanı sıra PSA, Üriner Ultrasonografi, kan şekeri ölçümleri (açlık, tokluk, gerekirse insulin direnci), kardiyolojik ve ödematöz hastalıklara ait iç hastalıkları muayene ve tetkikleri yapılmalıdır.

Nokturi Nasıl Tedavi Edilir

Tedavi nedene göre yapılır. BPH'li hastalara a blokür ilaçlar başlanmalı gerekirse bunlara antikolinerjik ilaçlar eklenmelidir. Bu tedaviye yanıt vermeyenlere TUR-P yapılmalıdır (kapalı prostat ameliyatı). Kalp yetmezliği olanlar tedavi olmalı, diüretik ilaçlar gündüze kaydırılmalıdır. ADH yetersizliği olanlara Desmopressin dilaltı olarak verilmeli bu ilaç sodyum düşüşüne yol açabileceğinden hastaların aylık sodyum kontrolleri yapılmalıdır.

Yaşam tarzında değişiklikler de gereklidir: Gece çay, kahve, alkol, aşırı sıvı alımı kısıtlandırılmalıdır. Akşam ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Sigarada bulunan nikotinin uyarıcı etkisi nedeniyle kullanılmaması tavsiye edilmektedir.