Hekim Kadromuz

UZM. DR. MELDA ÇELİK US

Uzmanlık Alanı

 • Radyoloji

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara/15.10.1977
 • Medeni Hali: Evli
 • Yabancı Dil: İngilizce

Öğrenim Durumu

 • 2002 - 2005 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
 • 1994 – 2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1991 – 1994 Ankara Cumhuriyet Lisesi
 • 1988 – 1991 Bahçelievler Ortaokulu
 • 1983 – 1988 Hamdullah Suphi İlkokulu

Rotasyonlar

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü
 • Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü
 • Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Dahiliye Bölümü
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Mamografi Ünitesi
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü MRI Ünitesi
 • Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi Radyoloji Bölümü

İş Deneyimi

 • Özel Çankaya Hastanesi - Radyoloji Uzmanı (21.10.2016 – Devam Ediyor )
 • Özel Akay Hastanesi - Radyoloji Uzmanı (19.07 2010 - 15.10.2016 )
 • Denge Tıp Laboratuarları ve Tıbbi görüntüleme Merkezi (16.02 2008- 05.07.2010 )
 • Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi (Kasım 2007-Ocak 2008).
 • Hakkari Devlet Hastanesi – Mecburi Hizmet (Ocak 2006-Eylül 2007).
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
 • (Haziran 2002-Eylül 2005).

Katıldığı Kurs ve Toplantılar

 • 2-3 Mayıs 2003 Tıbbi Ultrasonografi Derneği Yüzeyel ve Lokomotor Sistem Ultrasonografi Kursu
 • 8-11 Ekim 2003 Türk Radyoloji Derneği 24. Ulusal Kongresi
 • 8-9 Mayıs 2004 Tıbbi Ultrasonografi Derneği Pediatrik Ultrasonografi Kursu
 • 27-29 Mayıs 2004 Manyetik Rezonans Derneği Kas İskelet Manyetik Rezonans Sempozyumu
 • 10-12 Haziran 2005 Türk Toraks Radyolojisi Derneği 10.Yıllık Bilimsel Toplantısı
 • 16-18 Eylül 2005 Ultrasound Research and Educatıon Institute 3rd Ultrasound Symposıum

Yayınlar

 1. Türkvatan A, Erden A, Celik M, Olçer T. Ectopic hypoplastic and multiseptate gallbladder with coexisting choledochal cyst: evaluation with sonography and magnetic resonance cholangiopancreaticography.J Clin Ultrasound. 2006 Feb;34(2):88-91.
 2. Arda K, Kizilkanat K, Celik M, Turkalp E. Intermittent torsion of a wandering spleen in a child: the role of MRI in diagnosis.. JBR-BTR. 2004 Mar-Apr;87(2):70-2.
 3. Çelik M, Özbülbül N, Demir D, Olçer T, Cumhur T. Posteriora Uzanım Göteren Sakral Kordoma: Olgu :Sunumu. :Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2005.
 4. N.Ozbülbül, M.Tola, M.Yurdakul, M.Çelik, N.Kutlutürk, T. Cumhur. Nefrolitotomi sonrası gelişen intrarenal arteriovenöz fistülün RDUS ile tanısı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 56, Sayı 2, 127-130, 2003 .

Posterler

 1. D.Demir, N.Özbülbül, M.Ç.Us, M.Tola, T. Cumhur, T. Ölçer. Karaciğer sirozlu hastalarda serum tiroid hormon, tiroid bezi volümü, tiroid bezi vasküler rezistivite indeksi ve vasküler pulsatilite indeksi değişikliklerinin değerlendirilmesi 26. Ulusal Radyoloji Kongresi
 2. T.Cumhur, M.Bayazıt, T. Ölçer, M. Yurdakul, E. Özdemir, M.Ç.Us, K.Arda. Aort anevrizmalarında endovasküler tedavi 26. Ulusal Radyoloji Kongresi
 3. M.Ç.Us, N.Özbülbül, M.Tola, M. Özdemir, E. Özdemir, M.Alkan, T. Ölçer, T. Cumhur.Üç olgu nedeni ile Behçet Hastalığı 26. Ulusal Radyoloji Kongresi
 4. M.Ç.Us, N.Özbülbül, M.Tola, D.Demir,T. Ölçer, T. Cumhur. Akut ve kronik renal obstrüksiyonların ayrımında renal arteriyel ve venöz rezistivite indeksinin değeri 26. Ulusal Radyoloji Kongresi
 5. A.Türkvatan, E. Kelahmet, M.Çelik, T.Ölçer, T. Cumhur. Üç olguda portal ven anevrizması 25. Ulusal Radyoloji Kongresi
 6. A.Türkvatan, M.Çelik, A.Erden, E. Kelahmet T.Ölçer. Koledok kistinin eşlik ettiği ektopk yerleşimli, hipoplastik, multiseptalı safra kesesi. US ve MRKP bulguları 25. Ulusal Radyoloji Kongresi