Hekim Kadromuz

OP. DR. GÜRKAN ERKULA

Halen Görev Yeri

 • Çankaya Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Uzman Hekim

Education and Training

 • Uzmanlık eğitimi; SSK Okmeydanı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (1990 – 1995), Istanbul.
 • Tıp Eğitimi; Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi (1982 – 1989), Ankara.
 • Orta ve Lise Eğitimi; TED Ankara Koleji (1975 – 1981), Ankara.
 • lk Öğrenim;: Alpaslan İlkokulu , 2-5. sınıflar (1972 – 1975), Ankara, 1. sınıf F-South NATO Headquarters (1970 – 1971), Napoli, İtalya.

Çalışma Geçmişi

 • Ağustos 2016 – : Özel Çankaya Hastanesi, Ankara.
 • Ocak 2015 – Mart 2016: Al Attar Sports Clinic and Rehabilitation, Katar, Doha, Kurucu Medikal Departmanlar Direktörü.
 • Ağustos 2010 – Aralık 2014: Özel Çankaya Hastanesi, Ankara.
 • Ocak 2007 – Ocak 2008: NIA Gerontology Research Center, Nuclear Magnetic Resonance Unit, Baltimore, MD, USA, Araştırma Görevlisi.
 • Aralık 2003 - 2010: Bölüm Araştırma Yöneticisi, Johns Hopkins University, Department of Orthopaedics, Division of Pediatrics, Baltimore, MD, USA.
 • Aralık 2003 - 2010 : Ortopedik Cerrahide Yardımcı Doçent, Johns Hopkins University, Department of Orthopaedics, Division of Pediatrics, Baltimore, MD, USA.
 • Eylül 2002 – Kasım 2003: Acil serviste Cerrahi Bilimler Başkanlığı. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Mayıs 2002 – Kasım 2003: Acil Serviste İnternlerin Baş Cerrahi Eğitmeni. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Kasım 2000 – Ocak 2002 : Cerrahi Bilimler Başkan Yardımcısı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Nisan 1999 – Kasım 2000: Araştırmacı ve Klinik Gözlemci, Johns Hopkins University, Department of Orthopaedics, Division of Pediatrics, Baltimore, MD, USA.
 • Kasım 1998 – Mayıs 1999: Ortopedi Departman Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Mart 1999 – Ekim 1999: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Ağustos 1997 – Ekim 2003: Pamukkale Üniversitesi Ortopedi Bölümünde Yardımcı Doçent, Denizli.
 • Haziran 1984 – Ağustos1984: Sandwell District Hospital, University of Birmingham, Klinik Gözlemci, Birmingham, İngiltere.

İlgi Alanları

 • Kalça Protezi
 • Diz Protezi
 • Peri-prostetik enfeksiyonlar
 • Peri-prostetik kırıklar
 • Kalça Eklemi koruyucu cerrahileri

Araştırma Örnekleri

Basılmış Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yabancı Dildeki Yayınlardan Örnekler

 1. KB. Jones, G. Erkula, PD. Sponseller, JP. Dormans. Spine Deformity Correction in Marfan Syndrome. Spine 2002; Vol 27 (18): 2003-2012.
 2. G. Erkula, KB. Jones, PD. Sponseller, HC. Dietz III, RE. Pyeritz. Growth and Maturation in Marfan Syndrome. American Journal of Medical Genetics 2002; 109: 100-115.
 3. G. Erkula, F. Demirkan, B. A. Kılıç, E. Kıter. Hamstring Shortening in Healthy Adults. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2002; 16 (2-3): 77-81.
 4. G. Erkula, PD. Sponseller, AE. Kıter. Rib Deformity in Scoliosis. Eur Spine J 2003; 12: 281-287.
 5. G. Erkula, E. Celikbas, BA. Kilic, F. Demirkan, AE. Kiter. Acetabular Teardrop and Ultrasonography of the Hip. J Pediatr Orthop B 2004, 13; 15-20.
 6. A. Bursalı, G. Erkula. Lateral Shelf Acetabuloplasty in the Treatment of Legg-Calve-Perthes Disease. J Pediatr Orthop B. 2004 May; 13 (3): 150-2.
 7. G. Erkula, A. Bursalı, E. Okan. False (Faux) Profile Radiography for the Evaluation of Legg-Calve-Perthes Disease. J Pediatr Orthop B. 2004 Jul; 13 (4): 238-43.
 8. G. Erkula, AE. Kiter, BA. Kilic, E. Er, F. Demirkan, PD. Sponseller. The Relation of Joint Laxity and Trunk Rotation. J Pediatr Orthop B. 2005 Jan; 14 (1): 38-41.
 9. Gurkan Erkula, Paul D. Sponseller, Gretchen Oswald, Bart Loeys, Harry C. Dietz, III. Musculoskeletal Findings of Loeys Dietz Syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2010 Aug 4;92(9):1876-83.
 10. Paul D. Sponseller, Gurkan Erkula, Laura Paulsen, Kristen Danzo, Gretchen Oswald, Harry C. Dietz, III. Improving clinical recognition of Marfan syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2010 Aug 4;92(9):1868-75.
 11. Gurkan Erkula, M.D., Kristen Danzo, CNRP., Laura Paulsen, Jake Levin, Harry C. Dietz, III, M.D., Paul D. Sponseller, M.D. Quantifying Health Status and Function in Marfan Syndrome. Under review at the Orthopedics.

Yabancı Dildeki Sunumlardan Örnekler

 1. PD. Sponseller, G. Erkula, NU. Ahn. A Preliminary Report on Protrusio Acetabuli in the Marfan Patient. 20th Meeting of the EPOS, Montpellier, France, 2001.
 2. G. Erkula, PD. Sponseller, M. Manoso. Rib Deformity and Patient Perception in Scoliosis. 20th Meeting of the EPOS, Montpellier, France, 2001.
 3. PD. Sponseller, G. Erkula, KB. Jones, JP. Dormans. Spine Deformity in Marfan Patients. Annual Meeting of the POSNA, Cancun, Mexico, 2001.
 4. G. Erkula, PD. Sponseller, JP. Dormans. Surgery for Spinal Deformity in Marfan Syndrome. SRS 2001 Annual Meeting.
 5. Erkula G, Çelikbaş E, Kılıç BA, Demirkan F. Acetabular Teardrop and Hip Ultrasonography. 21st Meeting of the EPOS, İstanbul, Turkey, 2002.
 6. G. Erkula, PD. Sponseller, JP. Dormans. Surgery for Spinal Deformity in Marfan Syndrome. SRS 2001 Annual Meeting.
 7. G.Erkula. Axial Skeletal Manifestations of C1039G Strain. 2005 National Marfan Meeting, StLouis, MO.
 8. G. Erkula, Kenneth Fishbein, Dorota Bartusik, Stacia Sawyer, Eric Frey, Richard Spencer, Thomas Beck, Kevin B. Jones, Harry C. Dietz, Paul D. Sponseller. Axial Skeletal manifestations of C1039G Strain. 7th International Research Symposium on the Marfan Syndrome, Ghent, Belgium, 2005.
 9. Gurkan Erkula, Dorota Bartusik, Ken Fishbein, Jennifer Pardo Habashi, David Huso, Daniel Judge, Paul Sponseller, Harry Dietz, Richard Spencer. Magnetic Resonance Microscopy
 10. Demonstrates the Prevention of Dural Ectasia by Losartan in a Mouse Model of Marfan Syndrome. Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference, Miami, Florida, 2007.
 11. Gurkan Erkula, Paul D. Sponseller, Laura Paulsen, Gretchen Oswald, Bart Loeys, Harry C. Dietz, III. Spinal Manifestations of Loeys-Dietz Syndrome. IMAST 14th International Meeting on Advanced Spine Techniques, Paradise Island, Bahamas, 2007.
 12. Gurkan Erkula, Paul D. Sponseller, Laura Paulsen, Gretchen Oswald, Bart Loeys, Harry C. Dietz, III. Musculoskeletal Manifestations of Loeys-Dietz Syndrome. POSNA 2007 Meeting, Hollywood, Florida, 2007.

Basılmış Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Yayınlardan Örnekler

 1. G. Erkula, F. Demirkan, S. Çubukçu, G. Vural. Hamstring Kısalığı ve Etkileri. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1999. Kongre kitabı.
 2. G. Erkula, E. Çelikbaş, BA. Kılıç, F. Demirkan. Asetabüler Göz Yaşı Damlası ve Kalça Ultrasonografisi. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001. Kongre kitabı.
 3. AE. Kıter, G. Erkula, E. Er, M. Nazalı. Denizli Merkez Bölgesi İlköğretim Okullarındaki Skolyoz Taraması, Tespit Edilen Eğriliklerin Eklem Laksitesi İle İlişkisi. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001. Kongre kitabı.
 4. Esat Kıter, Gürkan Erkula, B. Alper Kılıç, Ertan Er. Okul skolyoz taramasında eklem laksitesinin Beighton skorlaması ile değerlendirilmesi. Gövde rotasyonunun ve skolyozun eklem laksitesi ile ilişkisi J Turk Spin Surg 2001; 12 (1-2): 8-12.
 5. E. Kıter, F. Demirkan, A. Kılıç, G. Erkula. Beşinci Metatarsofalangeal Eklem Sesamoidinin Stres Kırığı (Stress Fracture of the Fifth Metatarsofalangeal Sesamoid Bone: A Case Report. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2002; 36: 449-450.
 6. Fahir Demirkan, Gürkan Erkula, Türker Şahiner, Esat Kıter. Distal radius kırıklarında sempatik deri yanıtının değerlendirilmesi. VIII. Türk el ve üst ekstremite cerrahi kongre kitabı. 2002; 125-127.
 7. Esat Kıter, Fahir Demirkan, Gürkan Erkula, B. Alper Kılıç, Ersen Çelikbaş. Anterior sternoklaviküler eklem çıkıklarında redüksiyon manevrası yapılmadan uygulanan konservatif tedavinin sonuçları. Ulus Travma Derg 2003; 9 (3): 199-202.

Türkçe Sunumlardan Örnekler

 1. A. Bursalı, G. Erkula, A. Özgündüz, M. Dinçer. Legg-Calve-Perthes Hastalığında Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 1997.
 2. G. Erkula, F. Demirkan, S. Çubukçu, G. Vural. Hamstring Kısalığı ve Etkileri. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1999.
 3. G. Erkula, E. Çelikbaş, BA. Kılıç, F. Demirkan. Asetabüler Göz Yaşı Damlası ve Kalça Ultrasonografisi. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001.
 4. A.E. Kıter, G. Erkula, E. Er, M. Nazalı. Denizli Merkez Bölgesi İlköğretim Okullarındaki Skolyoz Taraması, Tespit Edilen Eğriliklerin Eklem Laksitesi İle İlişkisi. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001.
 5. F. Demirkan, G. Erkula, T. Şahiner, E. Kıter. Distal radius kırıklarında sempatik deri yanıtının değerlendirilmesi. VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi. 20-23 Nisan 2002 Adana.
 6. G Erkula, F. Demirkan, B.A. Kılıç, A.E. Kıter. Genç Erişkinlerde Hamstring Kısalığının Demografik Ölçümleri. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2003.
 7. G. Erkula, S. Akaya, B.A. Kılıç, A.E. Kıter, F. Demirkan. “False (Faux) Profile” Röntgen Tekniğinde VCA Açı ve Heyman-Herndon-Endeks Ölçümleri. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2003.

Basılmış Vaka Takdimlerinden Örnekler

 1. Duzcan F, Ergin H, Percin EF, Tepeli E, Erkula G. Femoral-facial Syndrome with Hemifacial Microsomia and Hypoglossia. Clin Dysmorphol. 2004 Jan; 13 (1): 43-4.
 2. Kiter E, Demirkan F, Kiliç BA, Erkula G. Stress fracture of the fifth metatarsophalangeal sesamoid bone: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2002; 36(5):449-50. Turkish.

Basılmış Kitap ve Bölümlerinden Örnekler

 1. PD. Sponseller, G. Erkula. Anterior Spine Surgery in Marfan Syndrome: In Modern Anterior Scoliosis Surgery, edited by L. Lemke, R. Betz, J. Harms: Quality Medical Publishing, St. Louis, MO, USA, 2004, pp 627-637.
 2. A. Bursalı, G. Erkula. Metabolizma ve Endokrinle İlgili Hastalıklar: Diz Sorunları. Prof. Dr. Rıdvan Ege: Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998: 229-245.

Basılmış Tarama Yayınlarından Örnekler

 1. Kıter A. E., Erkula G. Tibialis posterior tendon dysfunction and its relation to accessory navicular bone. The Journal of Foot Surgery (India) 2002: Vol. 17 (2); 99-103.

Kazanılmış Araştırma Ödüllerinden Örnekler

 1. Natural History of Scoliosis in Osteogenesis Imperfecta. Charitable and Research Foundation. 9/1/2005 – 8/31/2010, $297,982.00 for 5 (Five) years.
 2. Long-Term Outcomes of Spinal Fusion in Marfan Syndrome. DePuy Spine, Inc. 01/01/2008 – 21/31/2011, $134,427.00 for 4 (Four) years.