Konsültan Hekim

OP. DR. ASIM KAYAALP

Dr. Asım Kayaalp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu; hemen ardından mecburi hizmetini Gaziantep SSK Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde pratisyen hekim olarak yaptı. İhtisasını SSK Dışkapı Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 1991 yılında tamamladı. Takip eden beş yılda aynı klinikte eklem cerrahisi konusunda çalışmalarına devam etti. Bu süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde çeşitli eğitim toplantısı ve klinik çalışmalara katıldı. 1996 yılında devlet hizmetinden ayrılarak özel çalışmaya başladı. Gaziantep SANKO Hastanesi ve Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerini kurdu. Bu süre boyunca Çankaya Hastanesi’nde Başhekim, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli yönetim pozisyonlarında yer aldı. Dr. Kayaalp halen Çankaya Hastanesi’nde 15 ortopedi uzmanından oluşan bir ekiple birlikte çalışmakta ve Danışma Kurulu’nda bulunmaktadır.

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği’nin (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyeliği’ni ve iki dönem Ankara Şubesi Başkanlığı’nı yaptı. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği’nin (TOTBİD) Spor Travmatoloji Şubesi Başkanlığı’nı yaptı, ardından TOTBİD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği’ni kurarak, Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Sektör Kurulu üyesidir. Türkiye Voleybol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış birçok yayını, yirmi iki kitap bölümü ve iki kitabı vardır. Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız bilimsel toplantıda konuşmacı ve eğitimci olarak görev almaktadır.

Akademik ve İdari Görevler

 • Çankaya Hastanesi Ortopedi Kliniği 1998, Başhekim
 • Çankaya Hastanesi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı 2000 – 2010

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler

Ulusal Dernekler
 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (Önceki İktisadi İşletme Başkanı,Spor Travmatolojisi Şube Başkanı)
 2. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi ve Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Şubesi Eski Başkanı)
 3. Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği (Kurucu Başkanı)
 4. Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği (Eski Başkanı)
 5. Kalça - Diz Artroplastisi Derneği
Uluslararası Dernekler
 1. ESSKA (European Society for Sports Medicine, Knee Surgery and Arthroscopy)
 2. ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine)
 3. AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons)
 4. ISHA (International Society for Hip Arthroscopy)

Bilimsel Çalışmalar

Dr. Kayaalp'in diz bağ yaralanmaları konusunda bir, kalça artroskopisi konusunda bir kitabı, 3'ü ingilizce olmak üzere 22 kitap bölümü, 5 uluslararası makalesi, 16 ulusal makalesi vardır. Ayrıca artroskopik ve açık eklem cerrahisi konusunda yüzlerce konferans, seminer ve kurs konuşmaları yapmıştır.

Kitaplar

 1. Kalça Artroskopisi Ed. Mehmet Aşık, İbrahim Tuncay, Asım Kayaalp, Tahsin Beyzadeoğlu, 2016, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Miki Matbaacılık, ISBN: 978-605-65998-3-5.
 2. Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar Ed. N.Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, 2014, Sincan Matbaası, ISBN: 978-605-85363-0-2.

Kitap Bölümleri

 1. 1. Kayaalp, A, Teker KK, Tandoğan RN, İkiz İ. Kalça Eklemi Kıkırdak Lezyonlarına Yaklaşım. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.123-130.
 2. Kayaalp A, Haklar U, Tandoğan RN,. Arka Çapraz Bağ Tek Tünel Rekonstrüksiyonu. In: Dı̇z Çevresı̇ Bağ Ve Tendon Sorunları: Güncel Yaklaşımlar”. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds: Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.217-228.
 3. Bekmez Ş, Kayaalp A, Tandoğan RN. Kalça Artroskopisi Komplikasyonları. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.241-8.
 4. Uğurlu M, Kayaalp A, Tandoğan RN. Asetabuler Taraf FAS Patolojilerinde Artroskopik Tedavi. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.231-40.
 5. Bekmez Ş, Kayaalp A. Subspine ve İskiofemoral Sıkışmada Artroskopik Tedavi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.169-75.
 6. Tandoğan RN, Kayaalp A, Bekmez Ş. Kalça Eklemi Kıkırdak Lezyonlarına Yaklaşım. In: Kalça Artroskopisi. Eds. Aşık M, Kayaalp A, Tuncay İ, Beyzadeoğlu T. TOTBİD Yayınları, Miki Matbaacılık, 2016, Ankara, s.103-114.
 7. Tandoğan RN, Kayaalp A. Pediyatrik Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları. In: Dı̇z Çevresı̇ Bağ Ve Tendon Sorunları: Güncel Yaklaşımlar”. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds: Taşer Ö, Mahiroğulları M, Karahan M, Taşkıran E, Bal E. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.89-98.
 8. Tandoğan RN, Kayaalp A, Irgıt K. Çoklu Diz Bağ Yaralanmaları ve Artroskopi. In: Artroskopik Cerrahi, Güncel Bilgiler ve Teknikler. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Doral MN, Aşık M, Akseki D, Müezzinoğlu S, Özsoy H. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.131-148.
 9. Tandoğan RN, Kayaalp A, Polat M. Osteokondritis dissekans. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.25-37.
 10. Tandoğan RN, Tanrıöver A, Kayaalp A. Patellofemoral Kıkırdak Lezyonları. In: Patellofemoral Hastalıklar. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Özkan İ, Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.155-170.
 11. Tandoğan, RN, Öçgüder A, Kayaalp A. Diz Ekleminde İnstabilite ve Kıkırdak Lezyonları. In: Kıkırdak. TUSYAD Eğitici Kitap Serisi. Eds. Bozkurt M, Tandoğan RN, Aktekin CN, Elmalı N. İstanbul Tıp Kitabevi, 2016, s.163-172.
 12. Kayaalp A .Çoklu Bağ Çift Demet Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu In: Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar, Ed. N.Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, 2014, Sincan Matbaası, s.93-107.
 13. Kayaalp A. Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Perioperatif komplikasyonlar In: Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar, Ed. N.Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, 2014, Sincan Matbaası, s.157-71.
 14. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gönç U, Teker K. Erişkinlerde Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.1-15.
 15. Kayaalp A. Çoklu Diz Bağ Yaralanmalarında İlk Değerlendirme ve Acil Tedavi. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.81-90.
 16. Kayaalp A, Tandoğan RN, Teker K, Gönç U. Dizin Posterolateral Köşe Yaralanmaları. In: Diz Bağ Yaralanmaları. Ed. N. Reha Tandoğan, 2013, Ankara, Tuna Matbaası, s.117-126.
 17. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gönç U, Irgıt K. Combined Anterior and Posterior Cruciate Ligament Injuries. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:529-536.
 18. Tandoğan RN, Kayaalp A, Irgıt K. Dealing With Complications In ACL Reconstruction. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:449-456
 19. Tandoğan RN, Kayaalp A. Reconstruction Of The Posterolateral Corner Of The Knee. Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Eds. Doral MN, Tandogan RN, Mann G, Verdonk R., Springer Verlag, 2012 p:547-554.
 20. Irgıt K, Baca E, Tandoğan RN, Kayaalp A. Peroneal Tendinopati. Sporcularda Tendon Sorunları. Ed., Tandoğan RN, Doral MN, TOTBİD Yayınları, 2011, Hermes Matbaacılık s.67-76.
 21. Tandoğan R, Kayaalp A. Artroskopik Ayak Bileği Artrodezi. Ayak Bileği Artroskopisi, Ed. Aydın A.T., Orkun Ozan Matbaası, Antalya, 2009, s127-138.
 22. Tandoğan RN, Kayaalp A, Teker K, Hersekli MA: Açık Kama Proksimal Tibial Osteotomi. In: Gonartrozda Artroplasti Dışı Tedavi Yöntemleri. Ed. N. Reha Tandoğan, Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Yayınları, ISBN 975-926427-1-4, 2003, Ankara, Yeni Fersa Matbaası, s:103-110.

Ulusal Yayınlar

 1. Tandoğan RN, Kayaalp A, Şanverdi ES. Femoroasetabular sıkışma sendromunda bilgisayarlı tomografi ve dijital dinamik değerlendirme. TOTBİD Dergisi 2016; 15:49–64.
 2. Kayaalp A, Tandoğan RN, Tanrıöver A, İkiz İ. Femoroasetabuler Sıkışma: Cam Tipi (Femoral Taraf) Lezyonlara Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):79-84
 3. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tanrıöver A, Erkula G. Femoroasetabuler Sıkışma Sendromunda Labrum Lezyonları:Eksizyon, Tamir veya Rekonstrüksiyon. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):91-5.
 4. Tandoğan RN, Gönç UH, Kayaalp A, Tanrıöver A. Medial Artrozda Kombine Tedavi: Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu ve Proksimal Tibial Osteotomi Uygulaması. Türkiye Klinikleri Ortopedi Özel Sayısı, 2013:6(4)86-91.
 5. Kayaalp A, Teker K, Gönç U: Dizin posterolateral köşe yaralanmaları. TOTBİD dergisi, 2002;cilt 1,sayı 2, 88-97
 6. Teker K, Gönç, U, Tandoğan RN, Kayaalp A: Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında oluşan intra-operatif komplikasyonların değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:277-9.
 7. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tuncay İC, Teker K: Dizdeki kondral defektlerde otolog osteokondral transplantasyon (mozaikplasti) uygulamaları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı, Sargın Ofset, 1999, Ankara s.875-878.
 8. Tandoğan RN, Adabağ C, Kayaalp A, Aydoğan U, Yücetürk A. Erişkinlerde lateral diskoid menisküs sorunları ve cerrahi tedavisi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 31:449-52,1997.
 9. Tandoğan RN, Kayaalp A, Altuğ T: Kemik-patellar tendon-kemik grefti ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.943-6.
 10. Kayaalp A, Tandoğan RN, Adabağ C, Ergül E:Artroskopik lazer kondroplastisi. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.552-5.
 11. Tandoğan RN, Kayaalp A, Pestilci F, Yücetürk SA: Dinamik aksiyal fiksatör kullanılarak yapılan yeni bir ayak bileği artrodezi yöntemi. Acta Orthop Traumatologica Turcica 30:512-4, 1996.
 12. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Aydın E, Mumcu EF: Artroskopi destekli ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında greft-femoral interferans vidası arası açılanma. Bir ve iki insizyon tekniklerinin karşılaştırılması. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi 6:18-21,1995.
 13. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gider M, Boysan E: Diz artroskopisinde Holmium-YAG lazer kullanımı. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 29:210-12, 1995.
 14. Tandogan RN, Kayaalp A, Benli TI, Aydın E, Mumcu EF. Femoral Interference Screw Divergence in Arthroscopically Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstrucitons. Joint Dis Rel Surg 1995; 6(1):18-21
 15. Aydın E, Şimşek Ü, Gider M, Ardıçoğlu K, Kayaalp A: Complete Subtalar Release (CSTR) in Idiopathic Pes Equinovarus. Results of Two Years Follow-Up. Joint Dis Rel Surg 1994; 5(1):34-36
 16. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Mumcu EF, Ardıçoğlu K: Dizin manyetik rezonans görüntülemesinde yalancı menisküs yırtıkları. Artroskopi bulguları ile karşılaştırma. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 28:297, 1994.

Uluslararası Yayınlar

 1. 1. Tandogan NR, Kayaalp A. Surgical treatment of medial knee ligament injuries: Current indications and techniques. EFORT Open Rev 2016;2:27-33.
 2. Ozkoc G, Gonc U, Kayaalp A, Teker K, Peker TT. Displaced supracondylar humeral fractures in children: open reduction vs. closed reduction and pinning. Arch Orthop Trauma Surg. 2004 124(8):547-51.
 3. Gonc U, Kayaalp A. [Ankle fractures in children and adolescents] Acta Orthop Traumatol Turc. 2004;38 Suppl 1:127-37.
 4. Tandogan RN, Taser O, Kayaalp A, Taskiran E, Pinar H, Alparslan B, Alturfan A. Analysis of meniscal and chondral lesions accompanying anterior cruciate ligament tears: relationship with age, time from injury, and level of sport. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004 Jul;12(4):262-70.
 5. Ozcanli H, Aydin AT, Kayaalp A, Sarpel Y, Tan I. [An arthroscopic study on the anterior intermeniscal ligament] Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(1):46-52.