Hekim Kadromuz

PROF. DR. İBRAHİM AKKURT

Prof. Dr. İbrahim Akkurt

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 • Prof. Dr. İbrahim AKKURT 1962 doğumlu olup 1986’da Ankara Üniversitesi tıp Fakültesini bitirerek Tıp Doktoru oldu.
 • Bir yıl pratisyen hekim olarak Bingöl’de mecburi hizmetde bulundu.
 • Kasım 1987- Aralık 1991 döneminde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesinde Göğüs Hastalıkları ihtisasını tamamlayarak Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu.
 • Mart 1992’den Ağustos 1999’a kadar SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve SSK Ankara Eğitim Hastanesinde çalıştı. Bu süre içinde SSK temsilcisi olarak değişik idari ve mesleki görevlerde bulundu. ILO bünyesinde verilen pnömokonyoz radyografileri eğitimi alarak SSK temsilcisi olarak binlerce pnömokonyoz grafisi değerlendirme panellerinde görev aldı.
 • Kasım 1998’de Göğüs Hastalıkları Doçenti oldu. ILO tarafından 2005’de verilen ikinci eğitimden sonra ÇSGB ile ILO arasında yapılan protokol gereğince ülkemiz adına ILO eğiticisi olarak pnömokonyoz radyografileri eğitim programları yürütücüsü-eğiticisi olarak görev almaktadır.
 • Ağustos 1999’dan Mayıs 2013’e kadari Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi olarak çalışan Dr. Akkurt Aralık 2003’de aynı birimin Göğüs Hastalıkları Profesörü kadrosuna atandı: 10 yıldan fazla süreyle:
  • Anabilim Dalı Başkanlığı,
  • Dahili tıp bilimleri bölüm bşk. yard.,
  • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı,
  • Cumhuriyet Ünivesitesi Hastanesi Başhekimliği,
  • Tıp Fakültesi fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyeliği,
  • Üniversite yönetim kurulu ve Senato üyeliği vb. değişik akademik idari görevlerde bulunmuştur.

 • Özellikle bireysel akademik çalışmalarının çoğunun kurumsal düzeyde iş ve meslek hastalıklarına yoğunlaşması nedeniyle Temmuz 2012’de ilgili mevzuat gereğince SB TUK tarafından İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı da belgelenmiştir.
 • Ocak 2013’de CÜTF Göğüs Hastalıkları AD, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalını kurmuştur.
 • Mayıs 2013’de SB KHB Ankara AGHve GC EAH’de eğitim görevlisi olarak atanmıştır
 • Aralık 2013’de 27 küsur yıllık devlet hizmetinden kendi isteğiyle emekli olmuştur.
 • 23 Aralık 2013’den 15 Temmuz 2020’ne kadar Ankara Lokman Hekim Akay Hastanesinde normal mesai içinde Göğüs Hastalıkları kliniğinde çalışmakta; sair zamanlarda danışmanlık, yazı, eğitim vb aktivasyonlarla Meslek Hastalıkları konusundaki çalışmalarını devam ettirmiş
 • Ancak pandeminin yoğunluğu nedeniyle (geçirdiği zorlu bir Covit süreci nedeniyle) 1 yıl süreyle klinisyenliği askıya alarak home ofis olarak meslek hastalıkları konusunda danışmanlık ve eğitim çalışmalarına ağırlık vermiştir.
 • 15 Haziran 2021’den itibaren tekrar SGK hastası bakılan bir merkezde (Ankara Magnet Hastanesi) tam zamanlı çalışmaya başlamıştır;
 • 60 yaşın hekimlere verdiği kendi kadrosuyyle çalışma hakkı nedeniyle 20 Haziran 2022’den itibaren de bu merkezdeki çalışmalarını yarı zamanlı halde devam etmektedir
 • 20 Haziran 2022’den beri de Ankara Çankaya Hastanesinde de yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamaktadır.
 • Mevcut ulusal ve uluslararası uzmanlık derneklerimizin, hekimlik kuruluşlarımızın birçoğuna da üye olan Dr. Akkurt alanıyla ilgili birçok bilimsel derginin danışmanlığını da yürütmektedir.
 • Kişisel akademik dosyasında bulunan yayınlarının irdelenmesindeki özet bulgular (Nisan 2013 itibarıyla):
  • 52’si uluslararası, 115’i ulusal olmak üzere toplam 167 yayın; 42’si uluslarası 112’si ulusal olmak üzere toplam 160 kongre bildirisi (Toplam: 327)
  • Dosyadaki 167 yayının tipine göre dağılımı
   • Araştırma: 107
   • Olgu: 18
   • Derleme: 30
   • Kitap/bölüm/çeviri: 12

  • Dosyadaki 167 yayının dönemlerine göre dağılımı
   • Asistanlık dönemi | 1989-1993: 16
   • Uzmanlık dönemi | 1994-1998: 18
   • Doçentlik Dönemi | 1999-2003: 38
   • Profesörlük dönemi | 2004’den günümüze: 74

  • Dosyadaki 167 yayının dönemlerine göre dağılımı
   • İş-Meslek/ çevre hastalıkları: 59
   • Enfeksiyon: 22
   • KOAH: 8
   • Astım: 6
   • Plevra: 9
   • Maligniteler: 18
   • Değişik Klinik Çalışmalar: 45

  Dosyadaki uluslararası yayınlarından 20 adedi değişik araştırmacılarca 281 adet atıf almıştır (Nisan 2013 itibarıyla olup bu sayı Haziran 2022 itibarıyla 2 bine yaklaşmıştır).

  Solunum Sağlığı ve Göğüs Hastalıklarıyla İlgili Uğraş Alanları

  • Öksürük
  • Balgam
  • Nefes Darlığı
  • Göğüs - Yan Omuz Ağrısı
  • Kan Tükürmesi
  • Hışıltılı Solunum
  • Sistem Semptomlarının Akciğer ile Ilgisi (Ateş - Terleme - Kilo Kaybı vd)
  • Anormal Fizik Muayene Bulguları
  • Astım
  • Bronşitler
  • Koah
  • Zatürre (Pnömoni)
  • Ciğere Pıhtı Atılması (Pulmoner Emboli)
  • Interstisyel Akciğer Hastalıkları
  • Yaşlılık ve Solunum Sistemi
  • Allerjik Zatüreler
  • Çevresel ve Mesleki Etkilenmelere Bağlı Hasarlar
  • Akciğer ve Zarı Kanserleri
  • Uyku Apnesi
  • Solunum Yetmezliği
  • Korpulmonale - Pulmonerkordis
  • Maluliyet Ön Değerlendirme
  • Akciğer Grafisi / Tomografisi Danışmanlığı - Değerlendirmesi
  • Solunum Fonksiyon Testleri
  • Sigara
  • Hava Kirliliği
  • Nanopartiküller