Hekim Kadromuz

UZM. DR. FUNDA SAKKAOĞLU

Dr. Funda Sakkaoğlu

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: Ankara
 • Doğum Tarihi: 04.11.1966

Eğitim Durumu

 • Halim Şaşmaz İlkokulu, Ankara 1977.
 • Cebeci Ortaokulu, 1980.
 • Ankara Kız Lisesi, 1983.
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989.
 • İhtisas: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi-Ankara 1990-1994

Mesleki Deneyimi

 • Atatürk Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Merkezi 1994-1998 Anestezi Başasistan
 • Ziraat Bankası Hastanesi Ankara 1998-2005 Anestezi Uzmanı
 • Ankara Özel Güven Hastanesi 2005-2008 Yoğun Bakım Ünitesi

Makaleler

 1. Multipl kot fraktürü olan hastalarda interplevral bupivakainin analjezik etkinliği. A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1993; 21(5): 303-304.
 2. Bronkoskopik girişimlerde anestezi indüksiyonu ve idamesinde propofol ve tiyopentonun karşılaştırılması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, M. Erkan BALKAN, Özgür SEZER, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1995; 6(3):415-419.
 3. Torakotomi sonrası ağrının giderilmesinde ketorolak, trometamol ve metamizolün etkilerinin karşılaştırılması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, M. Erkan BALKAN, Özgür SEZER, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1995; 6(3):421-425.
 4. Torakotomi sonrası ağrının giderilmesinde intravenöz tenoksikam ile intravenöz metamizol uygulamasının etkilerinin karşılaştırılması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, M. Erkan BALKAN, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1996; 7(1):77-81.
 5. Posttorakotomi ağrısının giderilmesinde interkostal bupivakain ve epidural morfinin analjezik etkilerinin karşılaştırılması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, M. Erkan BALKAN, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1996; 7(1):83-87.
 6. 430 vakada çift lümenli endotrakeal tüp ve tek akciğer ventilasyonu uygulaması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Tuğrul AKYAZICI, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1996; 7(1):89-96.
 7. Torakotomi uygulanacak hastalarda premedikasyonda midazolam ve atropin kullanımının kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu ve sedasyona etkisi. Derya GÖKÇINAR, A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU, Nilüfer DOĞAN Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1997; 3: 24-27.
 8. İndüksiyonda kullanılan tiyopental ve propofolün wheezing, kan basıncı ve oksijen saturasyonuna etkilerinin karşılaştırılması. Derya GÖKÇINAR, A. Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1997;8(1):65-70.
 9. Torakotomi sonrası BİPAP ile solunum desteği. A. Funda İSLAMOĞLU, Derya GÖKÇINAR, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1998; 26(9): 451-455.
 10. Preoperatif pulmoner değerlendirme ve hazırlık. Hilal GÜNAL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1998;9(1):201-213.
 11. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde izlediğimiz olgular. Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Y. Tuğrul ŞİPİT, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, A. Erdal İBANOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1998;9(2):307-318.
 12. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitemizde izlediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı vakaları. Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Y. Tuğrul ŞİPİT, A. Funda İSLAMOĞLU, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 1998;9(4):635-642.
 13. Miyastenia gravis olgusunda timektomi sırasında larengeal maske uygulaması. A. Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Ayşegül DEMİRCİ, Tuğrul AKYAZICI, Eser ŞAVKILIOĞLU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1998; 26(10): 518-521.
 14. Solunumsal ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hastane personelinin metisiline rezistan staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Mehtap Ş. TUNÇ, Haluk C. ÇALIŞIR, A. Funda İSLAMOĞLU, Melike ATASEVER, Y. Tuğrul ŞİPİT, Hilal GÜNAL, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 1999; 27: 126-130.
 15. Diazepam ve midazolam premedikasyonunun lokal anestezi altında rijit bronkoskopiye bağlı hemodinamik ve arteriyel kan gazı değişikliklerine etkisinin karşılaştırılması. Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 2000; 11(4): 376-381.
 16. Ciddi trakeal obstrüksiyon ve anestezik yaklaşım (bir olgu nedeniyle). Fatma ULUS, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Salih TOPÇU, Eser ŞAVKILIOĞLU Solunum Hastalıkları 2002; 13(2): 133-135.
 17. Torakotomi Sonrası Uygulanan İntramüsküler Meperidin, Epidural Bupivakain, Morfin-Bupivakain ve Klonidin-Bupivakainin Analjezik ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması . Hilal (GÜNAL) SAZAK, Ayşe Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Tülin BİLGİLİ, Canan ÜN, Mehmet ORAL, Eser ŞAVKILIOĞLU Anestezi Dergisi 2003 ; 11(3):189-194.

Poster Sunumları

 1. İnterplevral kateter yoluyla uygulanan bupivakainin torakotomi sonrası ağrı tedavisindeki etkinliği. A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (22-25 Haziran 1992 İstanbul).
 2. Multipl kot fraktürü olan hastalarda ağrı tedavisi amacıyla interplevral bupivakain uygulamasının etkinliği. A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (22-25 Haziran 1992 İstanbul).
 3. Tek akciğer ventilasyonu sırasında SaO2 değişikliklerinin puls oksimetreyle izlenmesi ve azot protoksitin SaO2 ve PaO2 üzerine etkisi. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (22-25 Haziran 1992 İstanbul).
 4. Tiyopenton-Atrakuryum ve propofol-atrakuryum kombinasyonlarının entübasyon koşullarının karşılaştırılması ve atrakuryum kullanılan olgularda dekürarizasyonsuz ekstübasyonun değerlendirilmesi. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (27-31Ekim 1993 Kapadokya).
 5. 274 Pediatrik rijit bronkoskopi vakasında uygulanan anestezi yöntemi ve karşılaşılan komplikasyonların retrospektif olarak incelenmesi. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Erkan BALKAN, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (3-5 Kasım 1994 İstanbul).
 6. Posttorakotomi ağrısının giderilmesinde interkostal bupivakain ve epidural morfin uygulamalarının solunum fonksiyon testleri üzerine olan etkileri ile karşılaştırılması. Özgür SEZER, Erdal İBANOĞLU, A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (3-5 Kasım 1994 İstanbul).
 7. Posttorakotomi ağrısının giderilmesinde uyguladığımız interkostal bupivakain ve epidural morfin uygulamasının kan gazları üzerine olan etkileri ile karşılaştırılması. Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (3-5 Kasım 1994 İstanbul).
 8. Torakotomi sonrası ağrının giderilmesinde intravenöz tenoksikam ile intravenöz metamizol uygulamasının etkinliklerinin karşılaştırılması. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Eser ŞAVKILIOĞLU XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (3-5 Kasım 1994 İstanbul).
 9. Effects of isoflurane and halotane on intrapulmonary shunt and hypoxic pulmonary vasoconstruction during the one-lung ventilation. A. Funda İSLAMOĞLU, Erdal İBANOĞLU, Özgür SEZER, Derya GÖKÇINAR, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU 5th International congress of cardiac thoracic and vascular anesthesia (12-16 September 1995 İstanbul).
 10. Clinical approach and anesthesia in 121 cases with inspected foreign body aspiration. Erdal İBANOĞLU, A. Funda İSLAMOĞLU, Özgür SEZER, Filiz SUCU, Eser ŞAVKILIOĞLU 5th International congress of cardiac thoracic and vascular anesthesia (12-16 September 1995 İstanbul).
 11. Torakotomi uygulanacak hastalarda premedikasyonda midazolam ve atropin kullanımının kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu ve sedasyona etkisi. Derya GÖKÇINAR, A. Funda İSLAMOĞLU, Nilüfer DOĞAN, Eser ŞAVKILIOĞLU XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (25-29 Ekim 1996 İstanbul).
 12. İndüksiyon ve dengeli anestezide midazolam kullanılan hastalarda flumazenilin postoperatif derlenme üzerine etkisi. Nilüfer DOĞAN, A. Funda İSLAMOĞLU, Derya GÖKÇINAR, Eser ŞAVKILIOĞLU XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (25-29 Ekim 1996 İstanbul).
 13. Torakotomi sonrası BİPAP ile solunum desteği. A. Funda İSLAMOĞLU, Derya GÖKÇINAR, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (24-28 Ekim 1997 Bursa).
 14. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde izlediğimiz olgular. Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Y. Tuğrul ŞİPİT, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, A. Erdal İBANOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU Toraks Derneği II. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998 Antalya)
 15. Solunumsal ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hastane personelinin metisiline rezistan staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Mehtap Ş. TUNÇ, Haluk C. ÇALIŞIR, A. Funda İSLAMOĞLU, Melike ATASEVER, Y. Tuğrul ŞİPİT, Hilal GÜNAL, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 16. Ciddi trakeal obstrüksiyon ve anestezik yaklaşım (Olgu sunumu). Fatma ULUS, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 17. Musküler distrofi ve Anestezi (olgu sunumu) Fatma ULUS, A. Funda İSLAMOĞLU, Atilla EROL, Hilal GÜNAL, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 18. Bir zor havayolu olgusunda fiberoptik bronkoskop ile uyanık entübasyon (olgu sunumu) A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Hilal GÜNAL, Atilla EROL, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 19. Miyastenia gravis olgusunda timektomi sırasında larengeal maske uygulaması (olgu sunumu). A. Funda İSLAMOĞLU, Hilal GÜNAL, Ayşegül DEMİRCİ, Tuğrul AKYAZICI, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 20. Diazepam ve midazolam premedikasyonunun LAA rijit bronkoskopiye bağlı hemodinamik değişiklikler ve kan gazlarına etkisi. Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 21. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitemizde izlediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı vakaları. Hilal GÜNAL, Haluk C. ÇALIŞIR, Y. Tuğrul ŞİPİT, A. Funda İSLAMOĞLU, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU II. Çukurova Anestezi Günleri 12-14 Haziran 1998 Adana)
 22. Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde torakal epidural bupivakain, morfin+bupivakain, klonidin+bupivakain uygulamasının karşılaştırılması. Hilal GÜNAL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Tülin BİLGİLİ, Canan ÜN, Eser ŞAVKILIOĞLU XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 1998 Antalya).
 23. Torakotomi sonrası uygulanan epidural bupivakain, morfin+bupivakain, klonidin+bupivakainin solunumsal etkilerinin karşılaştırılması. Hilal GÜNAL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Nilüfer DOĞAN, Erdal SAÇ, Eser ŞAVKILIOĞLU XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 1998 Antalya).
 24. Tek akciğer ventilasyonu sırasında sevofluranın hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon ve pulmoner şanta etkileri. Levent YILDIRIM, Atilla EROL, Mehtap TUNÇ, A. Funda İSLAMOĞLU, Eser ŞAVKILIOĞLU XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 1998 Antalya).