Hakkımızda

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

Biz ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ olarak Vizyon, Misyon ve Değerlerimize Bağlı Kalmak Kaydıyla;

 • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygılı,
 • Evrensellik,
 • Sağlıkta İnovasyon, Bilimsellik,
 • Hizmette Hakkaniyet,
 • Hizmette Uygunluk, Zamanlılık,
 • Etkin, Etkili Hizmet,
 • Kalite ve Verimli Hizmet,
 • Hizmette Süreklilik ve Erişebilirlik,
 • Saygınlık, Dürüst, Güvenilir Hizmet,
 • Hesap Verebilirlik, Şeffaflık İlkesi,
 • Kanıta Dayalı Hizmet,
 • İş Ahlakı,
 • Dayanışma,
 • Katılımcılık,
 • Etik İlkelere Duyarlı,
 • Ekip Bilinci,
 • Bütüncül Yaklaşım,
 • Mükemmeliyetçilik,
 • Empati,
 • Sorumluluk,
 • Tecrübe,
 • Profesyonellik,
 • Hoşgörü
 • Çalışana Değer Verme

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz Doğrultusunda Hizmet Vermeye Devam Etmekteyiz.

Özel Çankaya Hastanesi