The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Kulak Burun Boğaz

GIRTLAK (LARENKS) KANSERİ

Op. Dr. Sait Yücel Gırtlak soluk borusu başlangıç bölgesidir. Yutak aşağıda ikiye ayrılarak gırtlağı ve yemek borusunu oluşturur. Gırtlağın tam ortasında ses telleri bulunur. Kanser gırtlağın herhangi bir bölgesinde bulunabilmekle birlikte daha çok ses tellerinde görülür.

Gırtlak KanseriHastaları %94'ünün sigara içiyor olması gırtlak kanseri ile sigara arasındaki kesin ilişkiyi gösterir. Kadınlarda gırtlak kanserinin en sık sebebi ise reflüdür. Üç haftayı geçen ses kısıklığı, yutma güçlüğü, solunum zorluğu, tek taraflı kulak ağrısı, boyunda şişlik gırtlak kanserinin belirtileridir.

Günümüzde endoskopik muayene ile gırtlak kanseri erken dönemde yakalanabilmektedir. Endoskop yardımı ile gırtlaktaki şüpheli şişlik veya yaradan biyopsi alınarak kesin tanı konur.

Hastalık çok erken dönemlerde yakalanmışsa ışın tedavisi ile operasyon geçirmeden kesin tedavi mümkündür. İleri evre hastalıklarda ise gırtlak ya kısmen çıkarılmakta ve boğazda kalıcı delik kalmamaktadır veya çok ileri evrelerde gırtlak tamamen çıkarılmakta ve hasta kalıcı bir şekilde boğazdaki açılan delikten nefes almaktadır.

Operasyonlarda hastalığın olduğu taraf boyun lenf nodlarının da temizlenmesi gereklidir. Hastanın yaşam süresi hastalığın yayılım derecesine bağlıdır.