The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Kulak Burun Boğaz

GIRTLAK KANSERLERİ

Gırtlak kanseri, genellikle erkeklerde olmakla birlikte, kadınlarda da görülebilir. Tütün ve alkol kullanımı en önemli sebeptir. Onbeş günü geçen ses kısıklığı olan hastalar ses telleri muayenesi amacıyla gecikmeden hekime başvurmalıdır. Gırtlak kanseri dışında polip, enfeksiyon ve nodül gibi bir çok hastalık da ses kısıklığı sebebidir. Hastalığın iyi huylu olup olmadığı muayene ile mümkündür. Hastalarda ayrıca yutma zorluğu, nefes darlığı, öksürük de bulunabilir.

Gırtlak KanserleriMuayene sırasında ses telleri ve çevresinde şiş ve yuvarlak gözlenen dokular genellikle iyi huyludur. Üzeri pürtüklü, düzensiz, kanamalı, farklı renkli dokular ise kötü huylu tümörleri akla getirir. Kesin tanı biyopsi ile konur.

Bazen, tümör, boyuna yayılarak boyunda şişlik yapabilir. Ses tellerindeki enfeksiyonlar ilaçla tedavi edilirken, iyi huylu tümörlerin çıkarılması tedavi için yeterlidir. Kanserli hastalarda ise hastalığın yerleşim yerine, büyüklüğüne, boyun ve akciğere yayılıp yayılmamasına göre değişen radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedaviler uygulanır. Bazen bu tedavilerin birlikte de uygulanması gerekir.

Gırtlak kanseri, tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biridir. Erken tanı ve tedavi ile hastanın yaşam süresi etkilenmez.