The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Kulak Burun Boğaz

EBOLA HASTALIĞI

Op. Dr. Sait YÜCEL KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Ebolaİlk salgın 1976 yılında Sudan'ın Ebola nehri kıyısında görüldüğünden bu ismi almıştır. Ebola bir virus hastalığı olup beş tipi vardır.

Hastalığa yakalanan kişilerin %90'ının ölümü ile sonuçlanan bulaşıcı bir hastalıktır.

Kimlerde görülür?

İnsanlarda ve maymun, goril ve şempanze gibi primatlarda görülür. Salgınlar genellikle orta ve batı Afrika'nın tropikal orman köylerinde görülür.

Hastalık nasıl bulaşır?

Hastalık, maymun, goril ve şempanze gibi primatlardan insana geçer ve insandan insana da bulaşır. Enfeksiyon insana bulaştığında, kan ve vücut salgıları ile doğrudan veya bu salgılarla kirlenmiş eşyalarla, yada hastalıktan ölen kişiye temas ile bulaşabilir.

Hastalık belirtileri nelerdir?

Virusa maruz kaldıktan 2 ila 20 gün sonunda hastalık belirtileri ortaya çıkar.

1. Ateş
2. Baş ağrısı
3. Eklem ve kas ağrısı
4. Halsizlik
5. İshal
6. Kusma
7. Mide ağrısı
8. İştahsızlık

Ayrıca vücutta döküntüler ve kanamalar da görülebilir.

Ebola

Nasıl tanı konur?

Kesin tanı kanda virusun saptanması ile konur.

Tedavisi nedir?

Hastalığın tedavisi ve aşısı bulunamamıştır.

Korunma için neler yapmalıyım?

Hastalığın henüz tedavisi bulunamadığından salgın olan bölgelerde korunma tedbirlerine uyulması önemlidir.
  • Ebola virüsü taşıyan insanlarla yakın kontak hemen kesilmelidir. Hastanın izole edilmesi ve temas ettiği kişilerin de derhal karantinaya alınması gerekmektedir.
  • Sağlık personelinin elbiseler, maske, gözlük, galoş vb. giysilerle hastanın vücut sıvıları ve kanıyla temasını engellemesi gerekmektedir. Virüs nedeniyle ölen kişinin vücuduyla temastan kaçınılmalıdır.
  • Ebola salgını olan ülkelere seyahat etmek, o ülkelerden gelen kişileri yakın takip altında tutmak gerekmektedir.
  • Kişisel hijyene (el yıkama) dikkat edilmelidir.
  • Hasta hayvanların tüketilmemesi