The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Kulak Burun Boğaz

DUDAK TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ

Dudak tümörleri genellikle alt dudaklka olmakla birlikte, bunların %85-90'ı kötü huyludur. Hastalığın oluşmasında güneş ışınları, tütün kullanımı ve kronik alkolizm en önemli sebeplerdir.

Tümörün cinsi, büyüklğü, yerleşimi ve boyun lenflerine yayılıp yayılmaması tedavinin şeklinin belirler. Genellikle tümör, etrafındaki sağlam dokuyla birlikte, sınırlı veya geniş lenf bezlerinin çıkarılması ile opere edilir.

"Kanseri düşmen olarak düşünürsek, atılan ilk kurşun ile kanser yenilemez ise, o döner hastayı yer" (Hocam Prof. Dr. Nazmi HOŞAL'dan). Bu, özellikle dudak kanserleri için geçerlidir.

Dudak Tümörleri