Genel Cerrahi

CERRAHİ ONKOLOJİ

Cerrahi OnkolojiCerrahi, papiruslarda M.Ö. 1600 yıllarında hastalığın cerrahi yolla çıkarılmasıyla başlamıştır. Aradan geçen yüzyıllar içinde cerrahi birçok değişikliklere uğramış ve zaman içinde diğer branşlarla birlikte çalışmak gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bugün nicelikli ve nitelikli yaşam sağlama amacı ile modern cerrahi onkolojide multidisipliner kombine tedavi ile kısıtlı cerrahi, organ koruyucu girişimler ve organa özel ilaç tedavileri, transplantasyon teknikleri geliştirilmiş, organ kayıpları da en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden cerrahi onkolog kanser hastalarında sadece cerrahi tekniği uygulayan bir cerrah değildir.

Bugün kanser hastalarının tedavisinde ve takibinde tanı, evrelendirme, tedavi yönteminin seçimi, koruyucu tedavi, takip, kanser yayılımlarının ortaya çıkarılması ve tedavisi cerrahi onkolojinin sorumluluğundadır. Cerrahi onkoloji yaygın ve yanlış bir kanı olan tüm kanserlerin operasyonunu yapmak gibi basit ve dar bir çerçeveye sıkıştırılamaz. Günümüzde cerrahi onkoloji kanserin cerrahi tedavisinde ilkeleri belirleyen klinik ve laboratuar araştırmalar, çok merkezli klinik protokollerle bunu destekleyen, kanserin tedavisinde kullanılan diğer modalitelerle tanışık kendine özgü bir bilim dalıdır.

Cerrahi Onkoloji ve Meme Hastalıkları

Hastanemizde meme hastalıkları ve organ kanserlerinde erken tanının hayati önem taşıdığının bilincinde olarak tanı ve tedavi planlaması konusunda uzmanlaşmış cerrahımız ile özellikle memenin iyi ve kötü huylu hastalıkları ve kanserleri, deri ve yumuşak doku tümörlerinin tanısı, koruyucu ve radikal ameliyatları gerçekleştirilmektedir.