The cart is empty
+90 (312) 426 1450

Our Medical Staff

UĞUR GÖNÇ, M.D.

Personal Information

 • Place of Birth: Ankara
 • Date of Birth: June 14th, 1968
 • Marital Status: Married
 • Foreign Language: English (fluent)

Education

 • 1974 - 1979 Primary school Hürriyet İlkokulu, Ankara, TURKEY.
 • 1979 - 1983 Middle high school Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara,TURKEY
 • 1983 - 1986 High school Ankara Fen Lisesi, Ankara, TURKEY.
 • 1986 - 1992 University Hacettepe Universty, School of Medicine, Ankara, TURKEY.
 • 1992 - 1998 Residency Gazi Universty, School of Medicine Dep. Orthopedics and Traumatology, Ankara, TURKEY.
 • Thesis (April 1998) Effects of low dose fractionated local radiation on fresh osteochondral allografts in rabbits.

Occupation

 • 1999 - 2015 Çankaya Hospital Dep. Orthopedics and Traumatology, Ankara
 • 2015 – 2019 LIV Hospital, Ankara
 • 2019 – today Çankaya Hospital Dep. Orthopedics and Traumatology, Ankara

Scientific Society Memberships

National Societies

 • Turkish Society of Orthopedics  Traumatology
 • AO Trauma Turkey Chapter (past president)
 • Turkish Society of Traumatology
 • Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy  Knee Surgery
 • Turkish Society of Sports Traumatology
 • Society of Preserventive Hip Surgery

International Societies

 • "EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology)"
 • AO Trauma Europe (international faculty)

International Publications

 1. Ozkoc G, Gonc U, Kayaalp A, Teker K, Peker TT. Displaced supracondylar humerus fractures in children: open reduction vs closed reduction and pinning. Arch Orthop Trauma Surg. 2004;124(8):547-51.
 2. Ozkoc G, Çirci E, Gonc U, Irgıt K, Pourbagher A, Tandogan NR. Radial tears in the root of the posterior horn of the medial meniscus. Knee Surg Sports Traumatolog Arthrosc. 2008;16(9):849-54.
 3. Gonc U, Atabek M, Teker K, Tanrıöver A Minmally invasive plate osteosynthesis with PHILOS-plate for proximal humerus fractures. Acta Orthop Traumaloc Turc. 2017;51(1):17-22.
 4. Gonc U, Çetinkaya M, Atabek M. The efects of low-dose radiotherapy on fresh osteochondral allografts: An experimental study in rabbits. Acta Orthop Traumaloc Turc. 2016;50(5):572-77.

National Publications

 1. Şener EE, Atik OŞ, Şimşek A, Başkan T, Gönç U. Yaşlı hastalarda diz çevresi kırıklarında primer total diz protezi (Vaka takdimi). Artroplasti Artroskopik Cerrahi-Turkish Journal of Arthroplasty and Arthroscopic Surgery. 1995;6(10):6-9.
 2. Atik OŞ, Uslu M, Hersekli M, Gönç U, Üzümcügil O, Kanatlı U, Keser S, Güzel V, Bayar A, Şenköylü A. Artroskopik osteokondral multipl otogreft transferi (Olgu sunumu). Artroplasti Artroskopik Cerrahi-Turkish Journal of Arthroplasty and Arthroscopic Surgery. 1997;8(15):5-6.
 3. Kayaalp A, Teker K, Gönç U. Dizin postero-lateral köşe yaralanmaları. TOTBİD Dergisi. 2002;1(2):88-97.
 4. Gönç U, Kayaalp A. Çocukluk ve ergenlik döneminde ayak bileği kırıkları [Ankle fractures in children and adolescents]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2004;38(Suppl 1):127-137.
 5. Gönç U, Kayaalp A, Irgıt K. Dizde gizli kemik yaralanmaları [Bone bruises of the knee]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007;41(Suppl 2):98-104.
 6. Şaylı U, Şaylı A, Gönç U, Irgıt, K. Alt ekstremitenin konjenital anomalileri III: Konjenital açısal deformiteler, tibia ve fibulanın konjenital psödoartrozu, konjenital konstriktif bandlar, konjenital diz hiperekstansiyonu ve dislokasyonu, konjenital patella dislokasyonu. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dergisi – Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2009;2(4):65-9.
 7. Gönç U, Teker K, Tandoğan R, Kayaalp A. Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri. TOTBİD Dergisi. 2012;11(1):1-14.
 8. Tandoğan RN, Gönç HU, Kayaalp A, Tanrıöver A. Medial artrozda kombine tedavi: ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve proksimal tibial osteotomi uygulaması. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dergisi – Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2013;6(4):86-91.
 9. Dağlar B, Gönç U. Tibia pilon kırıkları güncel tedavisi. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dergisi – Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2015;8(4):73-83.
 10. Turgut A, Gönç U. Mediyal ve lateral malleol kırıklarında cerrahi yaklaşımlar. TOTBİD Dergisi. 2016;15(3):182-90.
 11. Gönç U, Atabek M. Sindezmoz yaralanmalarında güncel yaklaşımlar. TOTBİD Dergisi. 2016;15(3):197-206.
 12. Atabek M, Gönç U. Proksimal tibia kırıklarında minimal invaziv plaklı osteosentez uygulamaları. TOTBİD Dergisi. 2018;17(4):352-60.
 13. Polat M, Gönç HU, Tandoğan RN, Kayaalp A. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası cerrahi tedavide greft seçenekleri. TOTBİD Dergisi. 2020;19(4):534-41.
 14. Tandoğan RN, Gönç HU, Polat M, Tanrıöver A. Çoklu bağ yaralanmalarında ön çapraz bağa yaklaşım. TOTBİD Dergisi. 2020;19(4):586-93.
 15. Özhan MÖ, Eşkin MB, Çaparlar C, Süzer MA, Gönç U, Atik B, Polat M. Controlled hyoptensive anesthesia in the beach-chair position under general anesthesia: Is it safe for shoulder arthroscopy? Gulhane Med J. 2020;62:109-13.
 16. Özhan MÖ, Eşkin MB, Çaparlar C, Atik B, Süzer MA, Gönç U. Fast track anesthesia for lomber discectomy in outpatient basis: A retrospective observational study. Gulhane Med J. 2020;62:193-9.

Book Chapters

 1. Gönç U, Kayaalp A. Pediatrik diz (Kitap tercümesi). Kitap: Şaylı U (Çeviri editörü). Hareket Sistemi Kırıkları ve Çıkıkları El Kitabı. 2. baskı (Handbook of Fractures, Koval KJ, Zuckerman JD (eds), Lippincott Williams and Wilkins). Güneş Kitabevi, Ankara, 2004, sayfa:368-381.
 2. Gönç U. Eksternal tespit (Kitap tercümesi). Kitap: Ağuş H (Çeviri editörü). Kırık Tedavisinde AO Kuralları (AO Principles of Fracture Management, Rüedi TP, Murphy WM (eds), Thieme Stuttgart-New York, 2000). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2006, sayfa:233-247.
 3. Gönç U. Tromboemboli önlenmesi (Kitap tercümesi). Kitap: Ağuş H (Çeviri editörü). Kırık Tedavisinde AO Kuralları (AO Principles of Fracture Management, Rüedi TP, Murphy WM (eds), Thieme Stuttgart-New York, 2000). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2006, sayfa:709-717.
 4. Gönç U. Çocukluk çağı tibia ve fibula kırıkları (Kitap tercümesi). Kitap: Şaylı U (Çeviri editörü). Kırık ve Çıkıklar El Kitabı. 3. baskı (Handbook of Fractures, Koval KJ, Zuckerman JD (eds), Lippincott Williams and Wilkins). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010, sayfa:609-620.
 5. Kayaalp A, Tandoğan NR, Gönç U, Irgıt KS. Combined anterior and posterior cruciate ligament injuries. In: Doral MN (Editor). Sports Injuries-Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Springer Berlin Heidelberg, Berlin 2012, p: 529-535.
 6. Kayaalp A, Tandoğan NR, Gönç U, Teker K. Erişkinlerde ön çapraz bağ yaralanmaları. Kitap: Tandoğan NR (Editör). Diz Bağ Yaralanmaları. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, 2013, sayfa:1-15.
 7. Gönç U. Revizyon ön çapraz bağ cerrahisi. Kitap: Tandoğan NR (Editör). Diz Bağ Yaralanmaları. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, 2013, sayfa:49-65.
 8. Teker K, Tandoğan NR, Kayaalp A, Gönç U. Çoklu diz bağ yaralanmalarında ilk değerlendirme ve acil tedavi. Kitap: Tandoğan NR (Editör). Diz Bağ Yaralanmaları. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, 2013, sayfa:81-90.
 9. Kayaalp A, Tandoğan NR, Teker K, Gönç U. Dizin postero-lateral köşe yaralanmaları. Kitap: Tandoğan NR (Editör). Diz Bağ Yaralanmaları. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, 2013, sayfa:117-126.
 10. Gönç U. Revizyon ön çapraz bağ cerrahisi. Kitap: Tandoğan NR, Kayaalp (Editörler). Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Güncel Kavramlar. Sincan Matbaası, Ankara, 2014, sayfa:173-191.
 11. Atabek M, Huri G, Gönç U. Joint sepsis. In: Huri G, Paschos NK (Editors). The Shoulder. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 2017, p: 159-174.

Journal Editorial Board (Quest Editor)

 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi. Cilt:15, Sayı:3 (Mayıs), 2016. "Ayak Bileği - Pilon Kırıkları"

International Meetings Attended as Faculty

 1. Gönç U. Soft tissue-injury pattern. AO Regional Courses-Principles of Operative Fracture Treatment. 18-22 Haziran 2007, Antalya, Türkiye. (Davetli konuşmacı)
 2. Gönç U. Open fractures. AO Regional Courses-Principles of Operative Fracture Treatment. 18-22 Haziran 2007, Antalya, Türkiye. (Davetli konuşmacı)
 3. Gönç U. Complex fractures / nonunions and malunions about the knee: case discussions. AO Masters Symposium Orthopaedic Trauma Update: Current Concepts in Fracture Management. 28-29 Eylül 2007, İstanbul. (Davetli konuşmacı)
 4. Gönç U. The open tibia fracture. AO Regional Courses-AO Advances in Operative Fracture Management. 12-15 Nisan 2008, Selanik, Yunanistan. (Davetli konuşmacı)
 5. Gönç U. How can we prevent perioperative infections, "State of the art" : Intraoperative period. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 13-17 Mayıs 2009, Antalya, Türkiye. (Davetli konuşmacı)
 6. Gönç U. Static compression-plates and screws. AO Regional Courses: AO Principles in Operative Fracture Management. 22-25 Haziran 2009, Sinaia, Romanya. (Davetli konuşmacı)
 7. Gönç U. Humeral shaft fractures-plate fixation. AO Regional Courses: AO Advances in Operative Fracture Management. 22-25 Haziran 2009, Sinaia, Romanya. (Davetli konuşmacı)
 8. Gönç U. My worst case-proximal femur. AO Trauma Masters Course. 24-27 Nisan 2010, Portomaso, Malta. (Davetli konuşmacı)
 9. Gönç U. Panel discussion: early total care vs. damage control. AO Trauma Masters Course. 24-27 Nisan 2010, Portomaso, Malta. (Davetli konuşmacı)
 10. Gönç U. Sümük-canlı bir toxuma kimi. Xüsusiyyetleri ve sağalma prinsipleri (Kemik-canlı bir doku. Özellikleri ve iyileşmesi). AO Trauma Principles Course. 24-27 Temmuz 2010, Bakü, Azebeycan. (Davetli konuşmacı)
 11. Gönç U. Ameliyattdan önceki planlaşdırma (Ameliyat öncesi planlama). AO Trauma Principles Course. 24-27 Temmuz 2010, Bakü, Azebeycan. (Davetli konuşmacı)
 12. Gönç U. Baldır sümüyünün proksimal sınıqları (Proksimal tibia kırıkları). AO Trauma Principles Course. 24-27 Temmuz 2010, Bakü, Azebeycan. (Davetli konuşmacı)
 13. Gönç U. Bazu sümüyünün proksimal sınıqları (Proksimal humerus kırıkları). AO Trauma Principles Course. 24-27 Temmuz 2010, Bakü, Azebeycan. (Davetli konuşmacı)
 14. Gönç U. Trochanteric fractures-decision making and outcomes. AO Trauma Regional Masters Course. 5-8 Mayıs 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 15. Gönç U. Fixation of femoral fratures: how to avoid malreduction. AO Trauma Masters Course. 11-14 Mayıs 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 16. Gönç U. Panel discussion: (Lower extremity) I treated that frature, which failed-lessons I learned. AO Trauma Masters Course. 11-14 Mayıs 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 17. Gönç U. Complex fractures of proximal humerus in the young adult. AO Trauma Masters Course. 11-14 Mayıs 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 18. Gönç U. Panel discussion: (Upper extremity) I treated that frature, which failed-lessons I learned. AO Trauma Masters Course. 11-14 Mayıs 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 19. Gönç U. Autogenous graft techniques: limitations and outcomes. AO Trauma Masters Course. 11-14 Mayıs 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Davetli konuşmacı)
 20. Gönç U. Evolution of plate design and function-indication for locked plating. AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management. 3-6 Mayıs 2014, Krakow, Polonya. (Davetli konuşmacı)
 21. Gönç U. Intertrochanteric fractures-treatment options and outcomes. AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management. 3-6 Mayıs 2014, Krakow, Polonya. (Davetli konuşmacı)
 22. Gönç U. Current concepts and outcomes of subtrochanteric fractures. AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management. 3-6 Mayıs 2014, Krakow, Polonya. (Davetli konuşmacı)
 23. Gönç U. Complex tibial plateau fractures – Current concepts. AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management. 3-8 Aralık 2017, Davos, İsviçre (Davetli konuşmacı)
 24. Gönç U. Management of fractures around the knee in children. 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress. 10-14 Nisan 2018, Antalya, Türkiye (Davetli konuşmacı)
 25. Gönç U. The AO World-from history to lifelong learning. AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management. 16-18 Mayıs 2019, Bakü, Azerbeycan (Davetli konuşmacı)
 26. Gönç U. Surgical reduction techniques-direct and indirect. AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management. 16-18 Mayıs 2019, Bakü, Azerbeycan (Davetli konuşmacı)
 27. Gönç U. Trochanteric fractures. AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management. 16-18 Mayıs 2019, Bakü, Azerbeycan (Davetli konuşmacı)
 28. Gönç U. Violation of principles. AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management. 16-18 Mayıs 2019, Bakü, Azerbeycan (Davetli konuşmacı)